4. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Tamamlandı

4. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI

Kocaeli Üniversitesi, Sanayi Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, KOÜ Teknopark AŞ, KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi;

– AR-GE ve İnovasyon bilincinin yaygınlaşması,
– Proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması,
– Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
– Yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi amacıyla

Doğru kişi / işletmelerle iletişim kurarak yerli sermayeyle ülkemize faydalı işler yapmak isteyen
üniversitelerimizin öğrenci / mezunlarının ve projesini sunmak isteyen girişimci adaylarının,
araştırmacıların, akademisyenlerin, işletmelerin ve sanayi kuruluşu temsilcilerinin katılarak,
panel, ikili görüşmeler poster sunumları ve ödül yarışmaları ile bir araya getirildiği bir proje pazarı
platformu oluşturulmuştur.

Proje Pazarına katılan projeler Sanayici / Serbest, Akademisyen ve Öğrenci dalları olarak 3 ayrı
kategoride değerlendirilerek ödüllendirilmişlerdir.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede, Donanma Komutanı Koramiral, Sayın Ercüment Tatlıoğlu, Projelerin Açılış Sergilenmesi, Ziyaretler ve İkili Görüşmeler;
Projelerin sergilenmesi SANTEK 2018 Fuarının açılışında yapılmıştır. Açılışa ve Proje Pazarı
Sergisine, Teknoloji Transfer Ofisimizin standını ziyaret eden, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede, Donanma Komutanı Koramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu,
Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Sadettin
Hülagü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürü Sayın İlhan Aydın, Kocaeli Sanayi
Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odamızın Meclis
üyesi ve Teknoparkımızın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kadir Decdeli, Kocaeli
Ticaret Odamızın ve KOÜ Teknopark AŞ’nin Yönetim kurulu Üyesi M. Akif Şen, Kocaeli
Üniversitemizin Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Sanayi odamızın Genel
Sekreteri Sayın Memet Turabi, Kocaeli Üniversitemizin Genel Sekreteri Sayın Fatih Akbulut,
bölgedeki Kurum ve Kuruluşların üst yönetim temsilcileri katılmışlardır.

4. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarına 59 proje katılmıştır. İlk değerlendirme neticesinde poster
sunumu yapmaya uygun bulunan proje sayısı 44 adettir.

Projeler aşağıda belirtilen şekilde dağılım göstermiştir;
13 Adedi Sanayi, Ticari, Ar-Ge Merkezleri ve Teknopark kuruluşlarından
5 adedi Uluslararası Katılımcılardan,
12 Adedi Akademik personellerden,
29 Adedi Öğrencilerden katılım sağlanmıştır.

Değerlendirilerek sergilenmesi uygun görülen projeler SANTEK 2018 Sanayi ve Teknoloji
Fuarında 120 m2 alanda sergilenmiştir. Sergilenme süresince 18 adet ikili işbirliği görüşmeleri
gerçekleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Metin Ertunç, T.C. Deniz Kuvvetleri
Gölcük Tersane Komutanlığı Dizayn Başmühendisliğinden Elektrik Mühendisi Teğmen Ceren
Yalabık, Doğu Marmara Kalkınma Ajansından Makine Mühendisi Mehmet Yavuzer, Kocaeli
Sanayi Odasından Proje Geliştirme Uzmanı Endüstri Mühendisi Aylin Aslan’dan oluşan Jüri
üyelerimiz ile proje sahiplerinin sunumları dinlendi.

Projeler;
1- Özgünlük / Ar-Ge ve İnovasyon,
2- Katma Değer, Uygulanabilirlik, Ticarileşebilirlik,
Yönleri ile değerlendirilmişlerdir.

Değerlendirme sonunda,

Sanayici ve Serbest Katılım dalında;
1 Birincilik ödülü
CNC Makinelerinde Takımların Kullanım Ömrü Optimizasyonu,
V. K. PALABIYIK, Ö. ÖZTÜRK, N. KARAYEL, B. EROL
2 İkincilik Ödülü,
Sebze, Meyve ve Çiçek Yetiştiriciliğinde Kullanılmak Üzere Üretim Verimliliğini Arttırmaya Yönelik
Gün Benzetimi Özellikli Mobil Cihazlar ile Kontrol Edilebilir Geniş Spektrumlu Led’li Aydınlatma
Armatürü Projesi
İlker Çetiner Erkan Kocakaya
3 Üçüncülük Ödülü,
Akıllı Biyonik Kuş
Ali KÜÇÜKER, Tahacan AYAR, Emre GÜRBÜZ, Adnan DERDİYOK

Akademisyen Katılım dalında;
1 Birincilik ödülü
Aksiyel Lamine Relüktans Ve Mıknatıs Rotorlu Hibrit Makinanın Tasarımı Ve Uygulaması
Esra KANDEMİR BEŞER, Sabri ÇAMUR, Birol ARİFOĞLU, Ersoy BEŞER
2 İkincilik Ödülü,
Akıllı Telefonlar İle İleri Sürüş Destek Sistemleri
Ayhan KÜÇÜKMANİSA, Gökhan TARIM, Oğuzhan URHAN
3 Üçüncülük Ödülü,
Trafik Video Görüntüleri Üzerinde Farklı Parametrelere Göre Araç Arama ve Tanıma Sistemi
S. EKEN, S. KUL, A. SAYAR, Y. BECERİKLİ

Öğrenci Katılım dalında;
1 Birincilik ödülü
Planperest
Kuzeyhan KALKAY
2 İkincilik Ödülü,
Eğik Eksenli Güneş Takip Platformu
İlkay KUNDUZ
3 Üçüncülük Ödülü,
Çoklu Mikrofonlar ile Ses Kaynağı Yön Tespiti
Uğur Koyun

Ayrıca, yeni bir başlık olarak toplum yararına öğrenci projeleri de ödüllendirilmiştir.
A- Kendi Elektriğini Üreten Atık Su Geri Dönüşüm Sistemi ile Emre Şengül
B- Takı Kurdelesi ile Furkan Serdaroğlu
C- Bakır Acoustics – Aleda ile Furkan Bakır

Ödül alan ve ilk 5 sırayı paylaşan projeler Aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunulması
planlanmıştır.
1- Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO) Meclis üyelerine sunum, sergilenme ve ikili görüşmeler
yapılması,
2- Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis üyelerine sunum, sergilenme ve ikili görüşmeler
yapılması,
3- Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Kurullarına sunum, sergilenme ve ikili görüşmeler
yapılması,
4- KOÜ Teknopark AŞ Yönetim Kuruluna sunum, sergilenme ve ikili görüşmeler yapılması,
5- Yatırımcıya Sunum Paneli, sergilenme ve ikili görüşmeler yapılması,
6- KOÜ Teknopark Ön Kuluçkaya Kabulü, 6 ay ücretsiz faydalanma ve Mentör Desteği,

Write a Reply or Comment