Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye’de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır. Ancak özellikle AB projelerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde ihtiyaç duyulan proje uzmanı insan kaynağı için yetişmiş insan gücü yeterli düzeyde değildir. Bu anlamda AB uzmanlığının yanı sıra AB projelerine yönelik yönetim teknikleri ve proje uygulama kriterleri temelinde kapasite gelişimi de ancak AB projeleri ile yapılabilmiştir. Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler AB ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Ancak bu çalışmalara yönelik olarak sürdürülebilir bir insan gücü oluşturmasında yeterli olamamıştır. Bunun sonucu olarak Türkiye’nin yararlanabildiği sosyal kalkınmadan sanayi desteklerine kadar çok farklı alanlarda açılan mali destek fonlarında proje başarı oranları oldukça düşüktür.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bu süreçte akademik deneyimini uygulama pratikleri ile birleştirerek Avrupa Birliği Fonlarından yararlanmak isteyen özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje hazırlamak isteyen bireylere yönelik AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi’ni başlatmaktadır. Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler; AB ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Artan taleple birlikte ortaya çıkan iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bu programı başarıyla bitirenler, AB uzmanı sıfatıyla proje hazırlayabilir konuma geleceklerdir.

Programın Amacı:

AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimine katılanların Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlaması, Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları konularında eğitilmelerini amaçlamaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek ve sunacak duruma geleceklerdir. Eğitim programlarımız, teorik ve uygulamadan gelen bilgilerle hazırlanmış dersler, seminerler, deneyimlerin anlatılması ve pratik uygulamalar şeklinde düzenlenmektedir.


Kimler Katılmalı?

  • AB Projeleri alanında uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve mezunlar;
  • Kamuda, dernek ve vakıflarda, özel şirketlerde AB Proje birimlerinde çalışan/çalışmak isteyenler;

Kendilerini proje hazırlama konusunda geliştirmek isteyenler bu eğitim programına katılabilirler.

Eğitim İçeriği :

Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları
Proje NedirFikirden Projeye GeçişProje Fikrini BelirlemeTasarlamaÖn DeğerlendirmeFinansmanUygulamaİzleme, Değerlendirme 
Proje Hazırlama Aşamaları
Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup)Sorun AnaliziHedef AnaliziStrateji AnaliziProje Amacı ve Genel HedeflerFaaliyet Planlama ve Zaman ÇizelgesiGöstergeler ve Doğrulama Kaynaklarının TespitiRisklerin Belirlenmesi ve AnaliziMantıksal Çerçeve Matrisinin DoldurulmasıBütçeleme
Proje Hazırlama Uygulama Çalışması
AB Fonları ve KriterlerBaşarılı bir projenin kriterleriTÜBİTAK ve KOSGEB FonlarıProje Başvuru FormuGerekçeSürdürülebilirlikYöntemDiğer Başlıklar ve Destekleyici Belgelerin Açıklanması 

Eğitim;

05-06 Mart 2019 tarihlerinde, 10:00-16:00 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. Toplantı Salonu’nda gerçekleşecektir. Adres KOÜ TGB Vatan Cad. No:83 Yeniköy/Başiskele/Kocaeli

Eğitim alanında uzman, farklı projelerde deneyimli Uluslararası Akreditasyona sahip eğitmen tarafından verilecektir.

Sınıf kontenjanı 25 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar başvuru durumuna göre değerlendirildikten sonra, kabul e-postası alacaklardır.

Eğitim Ücretsizdir.

Kayıt için: Esra OFLAZ – tto@kocaeli.edu.tr

Write a Reply or Comment