Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı Uzay ve Ulaşım Alanları Bilgi Günü

Kurumsal işbirliklerini başlatmak ve güçlendirmek, bilgiyi teknoloji transferi ekosisteminde değere dönüştürmek, Ar-Ge ve inovatif faaliyetleri yaygınlaştırmak, girişimciliği desteklemek, fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak ve yüksek katma değerle ticarileştirmeyi hedef alan KOÜ Teknoloji Transfer ofisi, düzenlediği bilimsel faaliyetlerle paydaşlarına ve araştırmacılarına rehberlik ediyor.

KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi’nde “Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı Uzay ve Ulaşım Alanları Bilgi Günü” düzenledi. Etkinliğe Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, KOÜTTO yöneticisi Mehlika Kocabaş Akay ve akademisyenler katıldı.

Etkinlikte konuşmacı olarak TÜBİTAK Ufuk2020 Programı Uzay Alanı Ulusal İrtibat Noktası’ndan Okan Saldoğan ve Ufuk2020 Programı Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktasından Serhat Melik yer aldı. Açılış konuşmasını TTO yöneticisi Mehlika Kocabaş Akay’ın yapmasının ardından konuşmacılar AB Ufuk 2020 Programı Güncel Çağrıları’na başvurular hakkında detaylı bilgi verirken katılımcılara çeşitli tavsiyelerde bulundular.

Write a Reply or Comment