Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında KOU TTO ve TEKNOPARK A.Ş. olarak 5 Ekim 2016 tarihinde H2020 Çağrıları ve SME Instrument, Uluslararası Çağrı ve Desteklerden Haberdar Olmaları için TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi ile Ortaklaşa Bilgi Günü Düzenlendi

Bölge firmalarına KOBİ Aracı ve sektörel olarak Horizon 2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri açık çağrıları, çağrılara nasıl başvuru yapılması gerektiği, Avrupa Komisyon’un başvuru şartları, ortak arama ile ilgili gerekli hususları belirtildi. Bölge firmalarının sadece ulusal çağrılara bağlı kalmaması, Komisyon çağrılarının bütçe ve koşulları açısından avantajları değerlendirildi.

Write a Reply or Comment