DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER

Amaç ve Hedef Kitle

Üniversitemiz araştırmacıları, Teknopark’ta ve bölgemizde bulunan şirketlere ulusal ve uluslar arası programların takibi ve duyurulması. Üniversitemiz araştırmacıları, Teknopark’ta ve bölgemizde bulunan şirketlerin ulusal ve uluslararası programlara katılımının artırılması.

Faaliyetler

  • Proje çağrılarının konusu ve tarihleri hakkında duyurular
  • Ulusal ve uluslararası proje ve hibe programları takibi, bunlarla ilgili KOBİ’ler ve diğer kuruluşlarla bilgilendirme toplantıları yapılması ve proje işbirlikleri
  • Destek programlarıyla ilgilenen ve ofisimize başvuran KOBİ’ler ve diğer ticari şirketlere gerekli bilimsel ve teknolojik danışmanlık hizmetleri
  • Tanıtım ve bilinçlendirme toplantıları sonucunda bir araya gelen araştırmacı ve firmanın ortaklaşa proje yazmalarına destek
  • Çağrı konularına yönelik proje yazım eğitimleri
  • Paydaşlar bir araya getirilerek destek programları, başvuru süreci ve formların doldurulması hakkında bilgi
  • İnternet aracılığı ve yüz yüze görüşmeler ile başvuru sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması