EKİBİMİZ

Direktör
Mehlika KOCABAŞ AKAY
Hibe Projeleri Geliştirme Takım Lideri
Elçin Dilek KAYA
Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Uzmanı
Esra OFLAZ
Girişimcilik ve Şirketleşme Takım Lideri
Dr. Ahmet ŞEN
Fikri Sınai Hakların Yönetimi Takım Lideri
Dr. Ediz ENGİN
Dokümantasyon ve İdari İşler Uzmanı
Ferhat KARADAŞ
Girişimcilik ve İş Geliştirme Uzmanı
Hilmi GENÇER