FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Amaç ve Hedef Kitle

Kocaeli Üniversitesi’nin Ar-Ge potansiyelini bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile ticari firmalara tanıtmak, sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi geliştirmek, firmaların sorunlarını üniversitemizdeki araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin bulunmasına destek olmak.

Faaliyetler

 • Öncelikle üniversitedeki akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların çalışma ve ilgi alanlarının belirlenerek güncellenmesi
 • Güncel bir araştırmacı veri tabanının oluşturulması
 • Üniversitemiz Ar-Ge laboratuvar alt yapı veri tabanı güncellenmesi
 • Lisansüstü öğrencilerin araştırma ve proje yapma potansiyellerinin artırılmasına yönelik olarak lisansüstü tez veri bankası oluşturulması
 • Bölgesel Ar-Ge altyapısının güncel ihtiyaçlar çerçevesinde tespiti ve güncellenmesi (bölgesel ve yerel paydaşlar, Meslek odaları ve Teknopark ile eşgüdümlü olarak)
 • Üniversite genelinde akademik birim toplantıları organizasyonu
 • Akademisyen, sanayi kuruluşları ve meslek odalarına yapılacak ziyaretler ile KOÜTTO faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlanması
 • KOÜTTO faaliyetleri konusunda hem akademik camiada hem de işadamları ve sanayiciler arasında bir farkındalık yaratılması
 • Mevcut TTO’lara yapılacak ziyaretler ile olası işbirliği alanlarının belirlemesi, ortak projelerin geliştirilmesi
 • KOÜTTO’nun verdiği hizmetler kapsamında hem kurum içi personelimize ve akademisyenlerimize hem de kurum dışından sanayiciler ve iş dünyasına eğitim faaliyetleri düzenlemesi
 • Proje planlama ve hazırlama, fikri ve sınai haklar vb. konularda farkındalığın artırılması ve üst bir bilgi birikimi oluşturulması
 • Yüz yüze yapılacak görüşmeler, tanıtım materyallerinin basılı ve elektronik olarak ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması ile KOÜTTO’un verdiği hizmetler konusunda iç ve dış paydaşlar arasında etkili bir farkındalık yaratılması