FİKRİ SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ

Faaliyetler

  • Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması
  • Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi
  • FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü fikirlerin, KOÜTTO ile fikir sahibi arasında imzalanacak sözleşme şartları doğrultusunda fikri mülkiyet koruma altına alınması
  • Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi
  • Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi

Formlar

Patent Araştırması Yapılabilecek Bağlantılar

Patent Mevzuat