FİKRİ SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ

Amaç ve Hedef Kitle

 • Araştırmacıları, araştırma sonuçlarının ticarileşmesi konusunda bilinçlendirmek,
 • Üniversitemizdeki araştırmaların fikri mülkiyete dönüştürülmesini, üretilen fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve ticari değere dönüştürülmesini sağlamak
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının nasıl koruma altına alınacağını içeren bir sistemin KOÜTTO’nde kurulması, hizmet vermesi ve yürütülmesi
 • Kalıcı bir altyapının oluşturulması için uzman kurumların, hukukçuların, lisanslama ve pazar araştırma konularında deneyimli profesyonellerin bir arada koordineli çalışabilecekleri bir sistem kurulması

Faaliyetler

 • Öncelikle Üniversitemiz genelinde bir patent havuzu oluşturulması ve bu havuza mevcut alınmış patentler ve patent süreci devam eden çalışmaların kaydedilmesi
 • Üniversite genelinde FSMH’ler ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, izlenecek yol, başvuru süreçleri, sıkça karşılaşılan durumlar gibi konularda ilgili çalışmaların derlenmesi ve KOÜTTO web sayfasında yayınlanarak kullanıma sunulması
 • Akademik birim toplantıları ve akademisyenler ile yüz yüze görüşmeler yapılarak Üniversitemizdeki FSHM konusunda farkındalığın artırılması ve süreçler hakkında bilgilendirme yapılması
 • Üniversite genelinde geniş katılımcılı patent günleri etkinlikleri de düzenlenmesi
 • FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü fikirlerin, KOÜTTO ile fikir sahibi arasında imzalanacak sözleşme şartları doğrultusunda fikri mülkiyet koruma altına alınması (bu süreç direkt olarak ticarileştirme yada patent koruması altına alma şeklinde gerçekleştirilecektir)
 • Patent alınma işlemleri sürecinde ise KOÜTTO en üst düzeyde fikir sahibinin yanında yer alacak ve FSMH Değerlendirme Kurulu’nun uygun gördüğü fikirlerin patente dönüştürülmesi sürecinde patentin uluslararası geçerliliğinin incelenmesi, başvuru evrakının hazırlanması, başvuru sürecinin başlatılması ve takibi gibi süreçler ilgili fikir sahibi, KOÜTTO Temsilcisi ve Patent Vekili ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi
 • FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü, katma değeri yüksek olan patentlerin bütçe olanaklarına bağlı olarak masraflarının karşılanması
 • Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetleri konusunda hizmet