HAKKIMIZDA

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi,üniversitelerden sanayiye bilgi birikiminin ve lisanlanmış ürünlerin aktarılması, hem ekonomiye hem de ulusal ve uluslararası iş gücüne olumlu katkılar sağlanması için arayüz olmayı hedeflemektedir. Üniversite ile sanayi arasında köprü görevi görerek iletişim kurmalarını sağlamakta ve birlikte Ar-Ge ya da danışmanlık projeleri yapmalarına yardımcı olmaktadır. 2023 hedefleri doğrultusunda bölgede Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırmakiçin yapılması planlanan bilgilendirme etkinlikleri, ortak projeler ile ortaya çıkan ürünlerin fikri mülkiyet haklarının korunması, bu ürünlerin ticarileştirilmesi, girişimcilik ve şirketleşme faaliyetlerinin yürütülmesi ve Ar-Ge merkezlerin kurulması KOÜ TTO’nun hizmetleri arasındadır. Bu konular doğrultusunda KOÜ TTO’nun verdiği hizmetler 5 başlıkta toplanmaktadır.