İnovasyon’un Dünya Ekonomisine Etkileri Bilgilendirme Toplantısı

Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz İnovasyonun Dünya ve Türkiye Ekonomisi’ne katkılarının tartışıldığı toplantımıza Türkiye ihracatçılar Meclisi Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya katılımı sağladı. Ar-ge ve inovasyon ile ilgili çalışmalar yürüten firmalarımıza dünya ekonomisindeki gelişmelerden bahsetti. Yenilikçi fikirlerin üstünü kapatmanın yanlış olduğunu belirtti. Dünya ve Avrupa ülkelerinin hedefinin 2023 yılına kadar ticaret hacminin 34,5 Trilyon Dolar’ı yakalamak olduğunu belirten ekonomist Türkiye’nin bu hedefe destek olmasının altını çizdi. Dünya çapında Ar-ge inovasyon yaratacak fikirlerin ve ürünlerin hem Türkiye’ye hem de Avrupa ülkelerine sağlayacağı katma değerin ülkelerin kalkınması için önemli bir yapı taşı olduğu vurgulandı.

Write a Reply or Comment