Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Plastik ve Kauçuk Teknolojisi Laboratuarı

Şekil Hafızalı Biyopolimerden Damar İçi Stent: “Disiplinler arası bir çalışma”

Doğumsal kalp damar hastalıkları çocuklarda sıkça rastlanan bir anomalite olup, kalbin gelişmesine engel olan yapısal bozukluğun göstergesidir. Genellikle kendini dar veya tıkalı damarlar ile gösteren bu hastalıkların tedavisinde kardiyovasküler stentler hayati öneme sahiptir. Ancak çocuklar için stent tasarımı oldukça zordur. Çocuğun organ ve arterlerinin gelecekte büyüyeceği göz önünde bulundurulduğunda, uygulanacak stentin kalıcı olması beklenemez. Bu noktada biyo-bozunur, biyo-uyumlu ve şekil hafızalı polimerlerden üretilmiş stentler akla gelmektedir. Şekil hafızalı polimerler, şeklini, geçici olarak deforme olmuş halinden, önceden programlanmış orijinal şekline, bir dış uyaranın etkisiyle kontrollü bir biçimde değiştirilebilen malzemelerdir.

Doç. Dr. Güralp Özkoç yönetiminde Dr. Şebnem Kemaloğlu Doğan tarafından tamamlanan çalışmada biyo-uyumlu, biyo-bozunur ve şekil hafıza özelliğine sahip poli(laktik asit)/poliüretan esaslı polimerik malzemelerden sıcaklık ile tetiklenebilen yeni bir biyo-malzeme geliştirildi. Kardiyovasküler stent üretiminde kullanılması planlanan bu malzemenin hazırlanması ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi aşamaları KOÜ Plastik ve Kauçuk Teknolojisi Laboratuvarlarında, Doç. Dr. Murat Kasap ve Yard. Doç. Dr. Halime Kenar’ın destekleri ile biyo-uyumluluk ve sitotoksisite çalışmaları ise KOÜ-Klinik Araştırmalar Birimi’nde tamamlanmıştır. Bu hammadde kullanılarak üretilecek damar için stentler özellikle çocuk hastalarda kullanılma potansiyeli taşıyacaktır.

Doç. Dr. Güralp Özkoç ve Araştırma Grubu

Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Plastik ve Kauçuk Teknolojisi Araştırma grubunun bir üyesi olan Doç. Dr. Güralp Özkoç, biyouyumlu/biyobozunur polimerler, polimer kompozitler ve nanokompozitler, polimer karışımları, plastiklerin geri dönüşümü, özel elastomer harmanları konularında ARGE faaliyetlerini sürdürmektedir. TÜBİTAK, Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, BOREN destekli birçok ulusal projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Özkoç, birçok sanayi ARGE projesinde de araştırmacı veya danışman olarak çalışmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayının yazarı ve çok sayıda lisansüstü tezin yöneticisi olan Dr. Özkoç, KOÜ Teknopark bünyesinde ARGE faaliyetlerinde bulunan TG ARGE Danışmanlık ve Mühendislik firmasının da ortağıdır. Dr. Özkoç’un araştırma ekibinde KOÜ’de araştırma görevlisi olan yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yanı sıra, bölgemizde çeşitli özel firmalarda çalışan mühendis ve temel bilimciler ile uluslararası öğrenciler de yer almaktadır.

Web Sayfası: http://kimya.kocaeli.edu.tr/?p=531

KOÜ Plastik ve Kauçuk Teknolojisi Laboratuvarları Altyapısı:

KOÜ Plastik ve Kauçuk Teknolojisi Laboratuvarları, Polimer İşleme ve Polimer Karakterizasyonu isimli iki laboratuvardan oluşmaktadır. Polimer İşleme laboratuvarında termoplastiklerin küçük ölçeklerde (10-15 g) işlenebildiği, endüstriyel üretim süreçlerinin taklit edildiği ekstrüder, enjeksiyon makinesi, film ve lif üretim hatları yer almaktadır. Ayrıca kauçuk harmanların hazırlanıp pişirilebildiği açık ve dahili karıştırıcı (banbury mixer) ile vulkanizasyon presleri de mevcuttur. Polimer Karakterizasyon Laboratuvarı alt yapısında ise polimerlerin mekanik, termal, reolojik ve viskoelastik özelliklerinin belirlenebildiği, yapısal karakterizasyonunun yapılabildiği modern ölçüm ve test cihazları mevcuttur.

Write a Reply or Comment