Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve KOU Teknopark A.Ş. Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine Eğitim Düzenlendi

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında 4 Ekim 2016 tarihinde Türk Patent Entitüsü’sü yetkilisi Murat Çapçı’nın katılım ile gerçekleştirilen Patent Eğitimimize bölge firmalarımız büyük ilgi gösterdi. Fikri Mülkiyet Haklarının yaygınlaştırılması, Ulusal ve Uluslararası patent alma süreçleri önemi vurgulandı. Firmaların inovatifliğini arttırmak, ürünlerin pazarda erişimini kolaylaştırmak için patentli ürünlerin güven sağladığını belirtti. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları potansiyelinin değerlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması katma değeri yükselteceğini vurguladı.

Write a Reply or Comment