KOÜ TTO – Avrupa İşletmeler Ağı Profil Oluşturma Aracı

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği’nin 28 üye ülkesi, aday ülkeler Türkiye,  Makedonya ile diğer ülkeler Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Şili, Çin, Mısır, Hindistan, İzlanda, İsrail, Japonya, Meksika, Moldova, Fas, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Tunus, Ukrayna ,ABD, Brezilya ve Kanada olmak üzere toplam 60 ülkede, 600’e yakın ortak kuruluş ve 3000’e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ’lere hizmet vermektedir.

Avrupa İşletmeler Ağı ekonomik, yasal, sosyal, teknik ve finansal konularda AB mevzuatı, düzenlemeleri ve sektörel politikaları hakkında KOBİ’lere düzenli bilgi akışı sağlayacaktır. Ayrıca sektörel eğilimlere paralel olarak dönemsel olarak eğitimler ve seminerler düzenleyecektir.

Projenin temel amacı bölgedeki KOBİ’lere iş ve inovasyon alanında entegre servisler sağlayacak, rekabet ve inovasyon güçlerini arttıracak tek bir ağ oluşturmaktır.

Avrupa İşletmeler Ağı’nın KOBİ’lere sunduğu hizmetler:

BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Seminerler: Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile ilgili düzenlenen seminerler (Örn: Fikri Mülkiyet Hakları, Çevre Mevzuatı, Sosyal Politika, Gümrük Birliği)
Atölye Çalışmaları: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlara proje yazma teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitimler
Soru-cevap hizmeti: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara uzmanlarımız verilecek tarafından danışmanlık hizmeti
E-posta duyuruları: Haberler, ihaleler, fonlar, ticari heyetler, alım-satım teklifleri, vb. konularda gönderilecek e-bültenler.

KOBİ’LERARASI TİCARİ İŞBİRLİKLERİ VE ULUSLARARASILAŞMA

Firmalar arası ticari işbirliği eşleştirmeleri: Uzmanlarımız aracılığıyla dolduracağınız ekte yer alan “İşbirliği Teklif Formu” ile Avrupa İşletmeler Ağı Ticari İşbirliği veritabanına dahil olabilir ve yurtdışındaki firmalarla ticari işbirliği kurabilirsiniz.
Firmalar arası ikili görüşmeler: Avrupa İşletmeler Ağı’nın aktif olduğu 52 ülkede düzenlenen ikili görüşme ve fuar organizasyonlarına katılım sağlayabilirsiniz.
Ticari işbirliği veri tabanı: Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına dahil olan tüm firmalara ulaşma imkanı
Dış ticaret eğitim programları: Dönemsel olarak düzenlenecek eğitim programlarına katılarak bilgi ve becerilerinizi arttırabilirsiniz.
Ülke günleri: Dönemsel olarak düzenlenecek ülke günlerine katılarak yeni pazarları yakından tanıyabilirsiniz.

YENİLİKÇİLİK: TEKNOLOJİ ALANINDA KOBİ’LERE DESTEK

Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teknoloji transferleri: Ar-Ge ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik firma ziyaretleri gerçekleştirme ve teknoloji transferi olanaklarının değerlendirilmesi
Teknoloji ve ortak arama hizmetleri: Avrupa İşletmeler Ağı teknoloji veritabanı aracılığıyla teknoloji transferi gerçekleştirme.
Teknoloji transferi anlaşmaları: Başarılı firma eşleştirme sonucunda bütün haklarınız korunarak yapacağınız teknoloji transferi anlaşmaları konusunda teknik danışmanlık hizmeti.
Ar-Ge fonlarına yönelik destek: KOBİ’lere araştırma sonuçlarını paylaşmada, araştırma programlarında yer almaları ve bu fonlara başvuru konusunda teknik danışmanlık hizmeti.
Eğitim faaliyetleri: Ar-Ge fonlarına proje yazma eğitimi ve inovasyon eğitimlerine katılım.

Tüm bu hizmetlerden aşağıdaki formu doldurarak yararlanabilirsiniz. 

 

Write a Reply or Comment