MIKTA / “Education in Emergencies” Proje Çağrısı

Dünya genelinde 35 farklı ülkede 75 milyondan fazla çocuk, doğal felaketler ve savaşlar sebebiyle eğitimden yoksun kalmaktadır. Özellikle kız öğrenciler bu durumdan çok daha fazla etkilenmektedirler. Eğitimin temel insan hakkı olduğu ve Dünyanın az gelişmiş bölgelerinin refaha erişebilmek için temel gerekliliği olduğu yönünde küresel bir konsensus oluşmuştur. Bu kampanya ile felaket ve savaş yaşanan bölgelerde eğitime yönelik zorlukların belirlenmesi ve buna yönelik yenilikçi çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kazanan proje fikirlerine yönelik Avustralya Hükümeti tarafından 1,5 Milyon USD’lık bir ödül havuzu oluşturulmuştır.  Bu kampanya G20 olarak adlandırılan Dünya’nın en büyük ekonomilerine sahip devletlerin oluşturduğu topluluk içerisinde yer alan 5 ülkenin (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) ortak girişimiyle kurulmuş bir platform olan MIKTA tarafından yürütülmektedir. Proje çağrıları 25 Haziran’a kadar online olarak yapılabilecektir. Fon almaya hak kazanan projeler Eylül 2017’de yapılacak MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısında duyurulacaktır.

Aşağıda belirtilmiş alanların bir ya da birkaçını içeren inovasyonlar beklenmektedir:

  • Eğitimin teknoloji kullanımıyla ulaştırılması. Detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Çocukların ve gençlerin güvende hissedecekleri eğitim ortamının yaratılmasına yönelik girişimler. Detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Eğitim içeriğinin ve hizmetlerinin kalite ve güvenilirliğinin artırılması.  Detaylı bilgi için tıklayınız.
  • Yerel toplum kuruluşlarının eğitim hizmetlerinin idamesi, eğitime erişim ve sürdürülebilirlik konularında desteklerinin sağlanması.  Detaylı bilgi için tıklayınız.

Proje Fikirlerinin Online Sistemde Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2017

İlk Eleme (Shortlist) Sonuçlarının Duyurulması: 10 Temmuz 2017

Geribildirim Aşaması: 10 Temmuz – 23 Temmuz 2017

İkinci Aşama (Refinement): 24 Temmuz – 6 Ağustos 2017

Kazanan Proje Fikirlerinin Duyurulması: Eylül 2017

DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU

“Education in Emergencies” girişimi ile ilgili detaylı bilgi  için tıklayınız

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Write a Reply or Comment