Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi hk.

4-5-6 Aralık 2019 tarihlerinde, 10:00-16:00 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Umuttepe Yerleşkesi Toplantı Salonu’nda Sertifikalı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi planlanmaktadır. 

Eğitim içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

Sertifikalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye’de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır. Ancak özellikle AB projelerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde ihtiyaç duyulan proje uzmanı insan kaynağı için yetişmiş insan gücü yeterli düzeyde değildir. Bu anlamda AB uzmanlığının yanı sıra AB projelerine yönelik yönetim teknikleri ve proje uygulama kriterleri temelinde kapasite gelişimi de ancak AB projeleri ile yapılabilmiştir. Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler AB ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Ancak bu çalışmalara yönelik olarak sürdürülebilir bir insan gücü oluşturmasında yeterli olamamıştır. Bunun sonucu olarak Türkiye’nin yararlanabildiği sosyal kalkınmadan sanayi desteklerine kadar çok farklı alanlarda açılan mali destek fonlarında proje başarı oranları oldukça düşüktür.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bu süreçte akademik deneyimini uygulama pratikleri ile birleştirerek Avrupa Birliği Fonlarından yararlanmak isteyen özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje hazırlamak isteyen bireylere yönelik AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi’ni başlatmaktadır. Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler; AB ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Artan taleple birlikte ortaya çıkan iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bu programı başarıyla bitirenler, AB uzmanı sıfatıyla proje hazırlayabilir konuma geleceklerdir.

Programın Amacı:

AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimine katılanların Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlaması, Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları konularında eğitilmelerini amaçlamaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek ve sunacak duruma geleceklerdir. Eğitim programlarımız, teorik ve uygulamadan gelen bilgilerle hazırlanmış dersler, seminerler, deneyimlerin anlatılması ve pratik uygulamalar şeklinde düzenlenmektedir.


Kimler Katılmalı?

  • AB Projeleri alanında uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve mezunlar;
  • Kamuda, dernek ve vakıflarda, özel şirketlerde AB Proje birimlerinde çalışan/çalışmak isteyenler;

Kendilerini proje hazırlama konusunda geliştirmek isteyenler bu eğitim programına katılabilirler.

Eğitim İçeriği :

Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları
Proje Nedir Fikirden Projeye Geçiş Proje Fikrini BelirlemeTasarlama Ön DeğerlendirmeFinansman Uygulamaİzleme, Değerlendirme
Proje Hazırlama Aşamaları
Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup) Sorun Analizi Hedef Analizi Strateji Analizi Proje Amacı ve Genel Hedefler Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi Göstergeler ve Doğrulama Kaynaklarının Tespiti Risklerin Belirlenmesi ve Analizi Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması Bütçeleme
Proje Hazırlama Uygulama Çalışması 
AB Fonları ve Kriterler Başarılı bir projenin kriterleri TÜBİTAK ve KOSGEB Fonları Proje Başvuru Formu Gerekçe Sürdürülebilirlik Yöntem Diğer Başlıklar ve Destekleyici Belgelerin Açıklanması

Eğitim;

4-5-6 ARALIK 2019 tarihlerinde, 10:00-16:00 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Umuttepe Yerleşkesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşecektir.

Eğitim alanında uzman, farklı projelerde deneyimli Uluslararası Akreditasyona sahip eğitmen Alican OFLAZ tarafından verilecektir. 

Sınıf kontenjanı 25 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar başvuru durumuna göre değerlendirildikten sonra, kabul e-postası alacaklardır. Sertifika için %70 devam zorunluğu bulunmaktadır.

Eğitim Ücretsizdir. 


Write a Reply or Comment