PROJE GELİŞTİRME / YÖNETİM HİZLETLERİ (ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ)

Amaç ve Hedef Kitle

 • Kocaeli Üniversitesi’nin araştırma potansiyelini kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunma
 • Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde bulunan Ar-Ge Laboratuarları ile Teknoparktaki İleri Disiplinler Arası Endüstriyel Araştırma Laboratuarları’nda (İleri Malzemeler, Lazer Teknolojileri, Alternatif Yakıtlar, İletişim Teknolojileri ve Biyoteknoloji) yürütülen araştırmalarla sanayimizin tasarım/üretim/performans belirleme alanlarındaki sorunlarına yönelik çözümler geliştirme
 • Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası projeler yapma

Faaliyetler

 • Ortak projeler geliştirebilmek amacıyla, Üniversitemizdeki Ar-Ge laboratuarlarının koordinatörleri ile öncelikle Organize Sanayi Bölgesi firma temsilcileri bir araya getirilmesi ve yüz yüze görüşmeler yapılarak problemler saptanması
 • Sanayi ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda ilgili araştırmacılara firmaların sorunlarının aktarılarak çözüm/proje üretme süreci başlaması
 • Üniversitemizde belirli bir aşamaya gelmiş araştırmalar, portföyümüzde bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması
 • Üniversitemizin Ar-Ge laboratuarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması
 • Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler
 • Birlikte proje oluşturmak için anlaşmaya varmış olan firma ve araştırmacı için proje sözleşmesi hazırlanması
 • Başlatılan projelerin izlenmesi ve koordinasyonu
 • AB fonlarından desteklenen projelerde, projenin idari ve mali yöneticilik faaliyetlerinin yürütülmesine teknik destek