Şubat 2017/ EEN Faaliyetleri

Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve KOU Teknopark A.Ş. Fikri Mülkiyet Hakları üzerine eğitim düzenlendi. 

15 Şubat 2017  tarihinde Adres Patent yetkilisi Seval Yılmaz’ın katılım ile gerçekleştirilen Patent Eğitimine bölge firmalar büyük ilgi gösterdi. Fikri Mülkiyet Haklarının yaygınlaştırılması, Ulusal ve Uluslararası patent alma süreçleri önemi vurgulandı.

Firmaların inovatifliğini arttırmak, ürünlerin pazarda erişimini kolaylaştırmak için patentli ürünlerin güven sağladığını belirtti. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları potansiyelinin değerlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması katma değeri yükselteceğini vurguladı. 

Şubat E-Bülten

Write a Reply or Comment