TTO YÖNETİM KURULU

Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nun 30/07/2019 tarihli ve 2019/08 nolu toplantısında alınan 1 sıra
sayılı kararıyla Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu aşağıdaki tabloda isim,
unvan, kurum ve görevleri belirlenmiş öğretim elemanları olacak şekilde oy birlirliğiyle seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Nilgün FIĞLALI
(Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Engin ÖZDEMİR
(Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi)

Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. A. Cemkut BADEM
(Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Hikmet Hakan GÜREL
(Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi)

Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Hakan ÇEBİ
(Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Gürler AKPINAR
(Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Öğr. Üyesi Mehlika KOCABAŞ AKAY
(Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)