TÜBİTAK Programları Proje Başvurularında Sık Karşılaşılan İade Nedenleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na sunulan proje önerilerinin bilimsel değerlendirmeye alınmadan, ön değerlendirme sonucunda iade edilmesine yol açan nedenlerin bazıları aşağıda verilmektedir:

  1. “Elektronik Başvuru Çıktısında” Yönetici/Yürütücü İmzasını eksik olması, Proje Yürütücü olmaya engel idari görevin olması.
  2. Elektronik Başvuru Çıktısının” basılı kopyaların son gönderilme tarihinden sonra gönderilmesi veya gönderilmemesi
  3. “Elektronik Başvuru Çıktısının” basılı kopyaların son gönderilme tarihinden sonra gönderilmesi veya gönderilmemesi,
  4. Birinci Aşama Proje Öneri Formunda doldurulması gerekli olan konu başlıklarının, doldurulmamış olması ya da projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermemesi
  5. Proje ekibinde TÜBİTAK Enstitü/Merkezlerinden araştırmacı olması durumunda TÜBİTAK Başkanlık Olurunun eksik olması
  6. Birinci Aşama Proje Öneri Formunun serbest formatta doldurulmuş olması
  7. Birinci Aşama Proje Öneri Formunun TC uyruklu Proje Yürütücüleri tarafından yabancı bir dilde doldurulmuş olması
  8. Proje önerisi formunun değişiklikleri izle/veya yorum modunda kalmış olması
  9. Proje Başvuru Sistemine “Birinci Aşama Proje Öneri Formu” yerine başka bir dokümanın yüklenmiş olması

Yukarıda, ön inceleme sırasında en sık karşılaşılan iade nedenlerinden örnekler verilmiştir. Bu kapsamda, 1003 Programı bilgi notunda belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan ve/veya bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir. Ön değerlendirmede eksikliği tespit edilen hususlar ve/veya format ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi için öneri sahipleri ile kesinlikle iletişime geçilmez.

Write a Reply or Comment