Üniversitemizde “Ticarileşebilir Ar&Ge” Konulu Seminer Düzenlendi

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından düzenlenen ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Ticarileşebilir Ar-Ge” konulu seminer dün (19.11.2015) Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Seminere Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, dekanlar, akademisyenler ve sanayi kuruluşları temsilcileri katıldı.

 

Seminerde ilk olarak TTO Yönetici Mehlika Kocabaş, üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi’nin 2015 yılı içerisinde yapmış olduğu çalışmaları anlatan bir konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çakır ise, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarına destek olması amacıyla bu seminerin düzenlendiğini belirterek, üniversite olarak her zaman sanayi ile işbirliğine destek vereceklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Hülagü, Ar-Ge desteklerinde üniversitelerin de katılımının sağlanmasının önemine dikkat çekerek, katılımından dolayı Prof. Dr. Kılıçarslan’a teşekkür etti. Seminerde Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Kılıçarslan, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde neler yapıldığına dair bilgiler aktardı.

 

İki Projeden Biri Destekleniyor

Bir ülke gelişmekteyse ve siyasi anlamda da bir istikrar söz konusuysa, yabancı firmaların o ülkeye yatırım yaptığı konusunda bir teorinin olduğunu belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Kılıçarslan, “Bu yatırımlar sonucunda o ülke 10 yıllık bir büyüme yaşıyor. Ancak firmaların getirdiği teknoloji zamanla eskidiği için bu 10 yıl sonunda ekonomide bir durağanlık baş gösteriyor” dedi. Bu durağanlığı önlemek adına ülkelerin kendi teknolojisini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıçarslan, “Ülkemizde 2012 yılından itibaren Ar-Ge çalışmalarına ciddi destekler verilmeye başlanmıştır. Dünya ortalamasında her dört projeden bir tanesi desteklenirken, ülkemizde her iki projeden bir tanesi destek almaktadır. Ar-Ge’nin yaşayabilmesi için de ticarileşmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ar-Ge kaybolur” ifadesinde bulundu.

 

Mükemmeliyet Merkezleri Kuruluyor

Türkiye’nin 2014 yılı ihracatının % 93.6’sının, ithalatının ise % 77.5’inin imalat sanayi olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıçarslan, “Bu tablodan Türkiye’nin sanayileşmiş bir ülke olduğunu ancak ithalatının, ihracata bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu konudaki sıkıntıyı gidermek adına ise katma değeri yüksek ürünleri, teknolojik ürünleri üretmemiz gerekiyor.” dedi. Bu kapsamda belli bir alandaki firmaların ortak bir merkezde toplanması ve çalışmalarını burada yürütmesi adına mükemmeliyet merkezleri kurmaya başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Kılıçarslan, “Bu merkezlerde derin Ar-Ge yapılanması ile birlikte, doğal bir kümelenmenin oluşması ve entelektüel, nitelikli sermayenin bir merkezde toplanmasını amaçlıyoruz. Bu merkezler Türkiye’de teknoloji gelişimine fırsat verecek, firmaların Ar-Ge projeleri ile desteklenmesine olanak sağlayacak, yüksek katma değerli parçaların ülkemizde üretilmesinin yolunu açacaktır” açıklamasında bulundu.

 

Yerli Malı Desteklenecek

Sanayi işbirliği programına da değinen Prof. Dr. Kılıçarslan, “Bu programdaki amacımız, kamu harcamalarının bir bölümünün telafi edilmesi suretiyle cari açığın azaltılması, sanayi ve teknolojide yerlileşme, yenileşme ve teknoloji transferinin sağlanması, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, yerli sanayinin ihracat potansiyelinin artırılması, yeni istihdam alanlarının yaratılması, uluslararası karşılıklı işbirliği ve yatırım imkanlarının oluşturulmasıdır” dedi. Prof. Dr. Kılıçarslan, “Bakanlığımızca hazırlanan ve yürürlüğe konulan Yerli Malı Tebliği ile sanayinin yapısal dönüşümünün sağlanması, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının öne çıkarılması, ileri teknolojili ürünlerin üretilmesi, özellikle ileri teknolojili ürünlerde yerliliğin artırılması, ithalata olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor” diyerek yerli üretime %15 destek verileceğini açıkladı.

 

Türkiye Sanayi Stratejisi (2015-2018)

Lonca isminde kurdukları web portalı ile Türkiye’de sanayi sektöründe faaliyet gösteren 125 binden fazla firmanın neyi, nerede ürettiğine dair bilgiye kolaylıkla erişilebileceğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kılıçarslan, Türkiye’nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olma vizyonu ile oluşturulan 2015-2018 yılları sanayi stratejisini anlattı. Ar-Ge kabiliyetinin ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıçarslan, seminere katılanların sorularını yanıtladı. Seminerin ardından Prof. Dr. Kılıçarlsan, sanayi temsilcileri ve üniversitemiz akademisyenleri ile birlikte, Mühendislik Fakültesi Kimya ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin laboratuvarları gezdi.

Write a Reply or Comment